Neirografika

Tikko kā iepazīsieties ar pirmajiem kursa Lietotājs algoritmiem, jau pirmajā nodarbībā gūsiet iemaņas, kas palīdzēs atbrīvoties no ierobežojumiem, un sajutīsiet šīs tehnikas efektivitāti. Tas var izpausties kā miers un harmonija, enerģijas atbrīvošana, apskaidrība vai pareizā risinājuma atrašana.

Kurss Neirografikas Lietotājs – tas ir pamatkurss, kas iepazīstina ar 3 algoritma ‘Atbrīvošanās no ierobežojumiem’ versijām. Šis algoritms sevi ir attaisnojis kā pārsteidzošs iekšējās ekoloģijas instruments. Tas palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar stresu, sāpēm, traumām, zaudējumiem un citiem emocionāliem un mentāliem cilvēciskās dzīves ierobežojumiem. Otrs algoritms – ‘Nolūka definēšana’. Tas dod iespēju mobilizēt resursus, lai definētu uzstādīto uzdevumu nolūkus un lēmumus. Neirografikas pamats ir bioniskais, t.i. patiesais un skaistais lēmums. Neirografika ir pavadošais instruments darbā ar dzīves pārmaiņām, kuras vēlamies redzēt savā dzīvē. Metodes autors ir Pāvels Piskarevs (Павел Пискарев). Radošuma Psiholoģijas Institūtā ir izveidota Skola, kura ietver sevī vairākus neirografikas kursus. Kurss Lietotājs ir pirmā sertificētā programma, kas dod iespēju apgūt šīs metodes pamatus, kas, savukārt, būs nepieciešams citu algoritmu apguvē. Kursa programma: – Neirografika – metodes rašanās vēsture; – Neirografikas darbības koncepts un 10 pamatprincipi; – Neirogrāfiskā līnija un paterns; – Algoritms, lai atbrīvotos no ierobežojumiem (3 versijas); – Algoritms ‘Nolūku definēšana’; – Neirografikas Skola un tālāka attīstība. Pēc kursa pabeigšanas jūs iegūstat Radošuma Psiholoģijas Institūta sertifikātu un piekļuvi visiem Skolas šī kursa ierakstiem (dažādi pasniedzēji, tostarp arī Pāvels Piskarevs).

Kursa Lietotājs apguve dod iespēju apmeklēt jebkuru citu kursu, kas iekļauts programmā Neirografikas Instruktors. Šis kurss dod tiesības izmantot Neirografikas metodi patstāvīgā darbā ar sevi, savukārt kurss Speciālists apgūtās zināšanas ļauj izmantot darbā ar citiem cilvēkiem.

Kursa apguve iespējama online un offline režīmā.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Shopping Cart
There are no products in the cart!