Visums ar mums sarunājās dažādās valodās… Bet, ja mēs nemācāmies valodas, tad arī nespējam saprast Tā atklāsmes. 

Esmu daudz mācījusies un turpinu to darīt joprojām, tāpēc aizvien vairāk spēju iztulkot Visuma vēstījumus. Ar mani tas sarunājas caur pasakainiem un jau kopš bērnības labi saprotamiem tēliem – ziediem un citām dvēseliskām radībām, tādām kā elfi, eņģeļi, ercenģeļi. 

Caur krāsu valodu, ar kuru iepazinos antropozofijā un vēlāk Aura-Somā, caur skaņām, kuras izmantoju savā ikdienas praksē – čakrafoniem un kristāla bļodām, caur aromātiem, kurus satur Aura-Somas un Austrālijas Ziedu esenču produkti, caur formām un krāsu – tā, protams, ir neirografika. 

Un es saprotu, ka zinu vairāk kā vienu garīgās pasaules valodu – es sazinos ar garīgo pasauli, bet viņa sazinās ar mani.

Ne visus šīs zemes dzīves jautājumus mēs varam atrisināt paši, tāpēc es vēršos pēc palīdzības pie garīgās pasaules gan saistībā ar savu personīgo dzīvi, gan darba jautājumiem. 

Savas empātijas un enerģētikas dēļ es esmu ļoti jūtīga pret citu sāpēm un jau kopš bērnības sapņoju, ka spēšu visus padarīt laimīgus. Tā kā pašas spēkiem es nespēju tikt ar to galā, sāku izzināt citas iespējas. Uz šodienu man ir pieejami dažādi instrumenti, kas ļauj sniegt tūlītēju palīdzību dzīves kaujas laukā cietušajiem. 

Reizēm aurā tas ir redzams kā krāteri, kas radušies pēc milzīgas eksplozijas, reizēm aura izskatās kā pēc bombardēšanas, ir reizes, kad redzu dvēseles ievainojumus, mēdz būt redzami arī zvēresti un apņemšanās, kas atņem cilvēka brīvību… cilvēka energoinformatīvajā laukā es varu saskatīt visdažādākās bildes.

Lai izvilktu šķembas un aiztaisītu caurumus, es izmantoju Čakru masāžu

Strādājot ar bailēm, stresu un nepārliecinātību par sevi – Gaismas Aktivatoru, Austrālijas Savvaļas Ziedu esences

Diagnostikai un savas dzīves jēgas un misijas noskaidrošanai – Aura-Somu

Dziļam darbam ar savām pagātnes dzīvēm un dažādiem slēptiem apstākļiem – TetaHīlingu

Lai realizētu savā dzīvē aktīvas un radošas pārmaiņas, lai atbrīvotos no ierobežojumiem un radītu savu jauno realitāti – Neirografiku

Emocionālajai veselībai – Emocionālās Brīvības Tehniku un Austrālijas Savvaļas Ziedu esences

Dziļai relaksācijai un harmonijas rašanai – Čakrafonus, Gaismas Aktivatoru, Čakru masāžu

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Shopping Cart
There are no products in the cart!